Zwichnięcie zwapniałej soczewki do komory przedniej oka

SD-3897