Dziewczynka z chorobą lub urazem oka

P-3959
Miejsce:Kraków
Twórca:
Format:Amatorski
Tematyka:Portret

[pacjentka]
Nr hist[orii choroby] 25123 przyj[ęta] 13 IX 1957
Nervus Pillasus (?)