Mężczyzna z chorym okiem I

P-3951
Miejsce:Kraków
Twórca:
Format:Amatorski
Tematyka:Portret

chory [pacjent]
ur. […]
No. hist[orii choroby?] 9718
Przyj[ęty] 15. IV. 1950 – 15. V [19]50
21. IV. Exenteratio (pełne usunięcie oka)