Naczyniak oczodołu przed operacją

P-3907

13×18 cm

[pacjentka] lat 31
L[iczba porządkowa 21. 1932
angioma orbitae

21. I. [1]932