Nieokreślona choroba oczu

P-3910
Miejsce:Lwów
Twórca:
Format:Amatorski
Tematyka:Portret

[pacjent] lat 21.
L[iczba] p[orządkowa] Historji choroby: 70.
Przebywał na Oddziale od 19. II – 22. II 1933.