Nieopisana choroba oka

P-3962

[pacjentka] lat 40
L[iczba] p[orządkowa] ambul[atoryjna] 1231
[Liczba porządkowa] przyj[ęcia] 7667/163

Fotografia nosi pieczątkę „Fot. J. Wandzilak” – być może chodzi o osobę wykonującą zdjęcia, być może tylko odbijającą w spółdzielni „Horyzont”. Jeśli jednak ktoś ma potwierdzenie, że J. Wandzilak był autorem i że prawa autorskie należą do niego (lub do jego spadkobierców), proszę o kontakt w sprawie uregulowania tej kwestii.