Nieopisany uraz oka

P-3915
Miejsce:Lwów
Twórca:
Format:Amatorski
Tematyka:Portret

[pacjentka]
L[iczba] p[orządkowa] 94. 1934