Przewlekła białaczka szpikowa I

P-3954
Miejsce:Kraków
Twórca:
Format:Amatorski
Tematyka:Portret

[pacjent]
Klinika chorób dziec[ięcych]
26. VIII [19]53 I badanie
Leucaemia myelo-
genus