Przewlekła białaczka szpikowa II

-
Miejsce:Kraków
Twórca:
Format:Amatorski
Tematyka:Portret

[pacjent]
Klinika dziecięca
Oddział Prof. (?)

Leucaemia myelo-
genus