Wiadukt przy urwisku

P-9200

Zapewne platynotypia.