Włókniakomięsak przy skórze pergaminowej II

P-3925
Miejsce:Lwów
Twórca:
Format:Amatorski
Tematyka:Portret

[pacjentka]
L[iczba porządkowa] hist[orii] chor[oby] 161/ [19]36
21/V. [19]36 –

Tumor epibulbaris o[culi] d[extri] (fibrosarcoma)
Xeroderma pigmentosum.

IV