Zapalenie siatkówki, atrofia nerwu ocznego, wodogłowie II

P-3918
Miejsce:Lwów
Twórca:
Format:Amatorski
Tematyka:Portret

Szpital Św. Zofii [pacjent]

23. X – 7. XII. 1935 [zapewne błąd, poprzednie zdjęcie podaje tę samą datę ale rok wcześniej]

Neuroretinitis exudat o[culi] d[extri]
Atrophia n[ervi] opt[ici] o[culi] s[inistri]
Hydrocephalus

Obie te choroby często występują razem przy toksoplazmozie.