Zapalenie wszystkich struktur gałki ocznej

P-3923
Miejsce:Lwów
Twórca:
Format:Amatorski
Tematyka:Portret

L[iczba] p[orządkowa] 40
[pacjentka]
lat. 38.
Panophthalm[itis] o[culi] dextr[i]
28. I [19]36 – 1. II [19]36 laryngolo[ogia]

VI a.