Zwichnięcie soczewki (uraz)

P-3919
Miejsce:Lwów
Twórca:
Format:Amatorski
Tematyka:Portret

[pacjent]
No. 80. z 27/II. 1935

Luxatio bulbi o[culi] s[inistri]
avulsio bulbi cum emulsione (?) n. II

(do pracy Dr. Musiała)
V